Jag har inget skriftligt anställningsavtal, kan jag kräva det av arbetsgivaren?

Senast en månad efter att du har börjat arbeta ska arbetsgivaren lämna skriftlig information till dig om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Om anställningstiden

Share
SKILLNADEN MELLAN VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE

Det är lätt hänt att blanda ihop begreppen vårdnad, boende och umgänge. Det finns ett rådande missförstånd om att gemensam vårdnad är samma sak som ett växelvist boende, eller att

Share
Det förstärkta laglottsskyddet.

Vi får en hel del frågor gällande gåvor och vad man får och inte får göra. Får jag ger bort mina tillgångar till vem jag vill under min livstid är

Share
För vilka avtal behövs det bevittning?

Vi får ofta frågor som rör bevittning av handlingar och av den anledningen tänkte vi klargöra i vilka fall det egentligen behövs bevittning. I Sverige är det väldigt få handlingar

Share