Det förstärkta laglottsskyddet.

Det förstärkta laglottsskyddet.

Vi får en hel del frågor gällande gåvor och vad man får och inte får göra.
Får jag ger bort mina tillgångar till vem jag vill under min livstid är en ofta återkommande fråga?

Dina barn har alltid rätt till sin laglott. Huvudregeln är att du har rätt att disponera över dina tillgångar under din livstid, vilket innebär att du har rätt att göra dåliga investeringar, förbruka pengarna, ge bort gåvor etc. Du kan ge bort i princip allt du äger, när du vill, utan att dina barn kan göra något åt saken – under din livstid. Men (och det är ett rätt så viktigt men) då du avlider finns det något som heter det förstärkta laglottsskyddet (ÄB 7:4) och som innebär att gåvor som givits under din livstid kan jämställas med testamente. Med andra ord så kan dina barn invända med att de gåvor du gjort var i syfte att göra dem arvslösa eller minimera deras rätt till arv (laglott). Det innebär att om det förstärkta laglottsskyddet blir tillämpligt så ska gåvans värde vid din bortgång räknas in i dödsboet.

Vill du undvika att det uppstår tvister efter din bortgång är vår rekommendation att du tar hänsyn till dina barns laglott när du bestämmer att ge bort en gåva.

Comments
Share
e-Juristen

Leave a reply