Vanliga frågor gällande bostäder

Vanliga frågor gällande bostäder

Jag har köpt en bostadsrätt, hur lång tid har jag på mig att reklamera eventuella fel?

Om du upptäcker ett fel på bostadsrätten ska du reklamera detta till säljaren inom skälig tid. Om reklamation inte sker inom skälig tid kan du förlora din rätt att åberopa felet. Möjligheten att åberopa fel preskriberas under alla omständigheter två år efter köpet.

Behöver jag bostadsrättsstyrelsens tillstånd för att renovera min lägenhet?

Utan styrelsens tillstånd får en bostadsrättshavare inte utföra renoveringsåtgärder som innefattar ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller andra väsentliga förändringar av lägenheten. Det krävs inga större utredningsinsatser för att identifiera bärande konstruktioner eller de ledningar som nämnts. Att svara på frågan om vad som i övrigt är en väsentlig förändring är svårare. Att flytta väggar som inte är bärande, byta golv eller sätta upp persienner är åtgärder som inte är väsentliga. Att ge en definitiv lista på vilka renoveringsåtgärder som är väsentliga är omöjliga, så det kommer alltid finnas ett mått av osäkerhet.

Kan styrelsen vägra mig tillstånd?

Ja, om din planerade renoveringsåtgärd är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Om du väljer att genomföra din renovering trots styrelsens vägran att lämna tillstånd är styrelsens möjligheter att hindra dig/tvinga dig att återställa lägenheten ytterst begränsade. I praktiken har styrelsen inga möjligheter att hindra dig från att göra renoveringar som är normala till sin omfattning.

Vad räknas som dolt fel i en fastighet?

Fel som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet är inte dolda. Dolda fel är oftast hänförliga till sådana delar av en fastighet som inte kan iakttas okulärt, dvs. genom att titta.
Exempel kan vara trasiga tätskikt, läckande rör, mögel osv.

Hur omfattande är undersökningsplikten vid fastighetsköp?

En fastighetsköpare förväntas ta hjälp av en besiktningsman vid uppfyllandet av sin undersökningsplikt. Undersökningsplikten omfattar alla delar av fastigheten som är tillgängliga för okulär undersökning. Noteras bör att en besiktningsmans uppdrag inte alltid är lika omfattande som vad en köpare förväntas undersöka.

Jag har anlitat en hantverkare som har utfört ett felaktigt arbete i mitt badrum – vad ska jag göra?

I första hand ska du kontakta hantverkaren och ge denne möjlighet att omgående åtgärda de fel och brister som finns i arbetet. Om hantverkaren inte går med på detta ska du ställa ett ersättningsanspråk mot hantverkaren baserat på de kostnader som uppstår för att åtgärda felen och bristerna.

Kontakta oss gärna för fler tips och råd!

Comments
Share
e-Juristen

Leave a reply