Konkursbolag föremål för bedrägerier

Konkursbolag föremål för bedrägerier

Vart fjärde bolag som gick i konkurs under 2019 uppvisar tydliga indikationer på oseriöst eller bedrägligt beteende.
Det visar färsk statistik från kreditupplysningsföretaget UC.

– De oseriösa bolagen fortsätter att vara en stor andel av de konkursade bolagen säger Richard Damberg, ekonom på UC.

UC:s konkursstatistik visar att konkurserna inom detaljhandeln ökade med 8 procent. Detsamma gäller för byggbranschen och hotell- och restaurangbranschen där konkurserna ökat med 2 respektive 6 procent. Totalt sett låg dock konkurrenserna på samma nivå som året innan.

– Restaurangbranschen mattades av under året efter flera år av tillväxt. Under 2019 förlorade 700 personer sina jobb i de konkursade restaurangbolagen. 2020 beräknas att 3 procent av alla företag i hotell- och restaurangbranschen kommer att hamna på obestånd, säger Richard Damberg.

”Fuskar med moms”
Samtidigt tyder UC:s analys alltså på att en förhållandevis stor andel av de konkursade bolagen visar tecken på antingen oseriöst eller bedrägligt beteende.

– Vår analys av 2019 visar att minst ett av fyra bolag som har gått i konkurs under året visar tecken på bedrägligt eller oseriöst beteende. Det rör sig om bolag som inte betalar skatter som de ska, som fuskar med moms och arbetsgivaravgifter och har orimliga årsredovisningar, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Comments
Share
e-Juristen

Leave a reply