Översnöad skylt friar fortkörare – inte ens varit oaktsam

Översnöad skylt friar fortkörare – inte ens varit oaktsam

Hovrätten river upp den tidigare domen och friar en man som tidigare dömts till 2 800 kronor i böter för fortkörning. Tingsrätten menade att det saknade betydelse att hastighetsskyltarna på platsen varit översnöade och inte gått att läsa.
Enligt hovrätten har dock mannen inte ens varit oaktsam när han valt att följa den senaste hastighet han sett.

En man åtalades i Växjö tingsrätt för hastighetsöverträdelse, efter att ha ertappats av en fartkamera i samband med en körning i en småort i närheten av Växjö en kväll i februari 2019.

Mannen var på väg hem efter att ha åkt skidor och körde vid det aktuella tillfället 68 kilometer i timmen på en 50-väg.

Själva fortkörningen har mannen bekräftat, men han har ändå ansett att han ska frias. Hans berättelse återges i tingsrättens dom:

”Han kör sällan den aktuella sträckan och kände inte till hastighetsbegränsningen. Vägen är bred och det finns bullerplank vilket inte ger intrycket att det är en tätort. Det hade snöat natten innan och många skyltar var översnöade. Han såg därför inte vilken hastighet som gällde. Flera skyltar var fullständigt översnöade, men på några gick det att se lite av den orangea färgen. Skyltarna på sträckan omges av mycket vegetation och de översnöade skyltarna blev osynliga mot den bakomliggande vegetationen som också var snötäckt.”

Tingsrätten gick ändå på åklagarens linje och dömde mannen till 2 800 kronor i böter.

Det anges i och för sig i vägmärkesförordningen att vägmärken ska vara utformade och placerade samt i sådant skicka att de ”kan upptäckas i tid och förstås av de vägtrafikanter som de är avsedda för”.

Detta kunde enligt domstolen dock rimligen inte medföra någon skyldighet att se till att vägmärket vid alla tillfällen är fri från snö.

Det var istället bilförarens skyldighet att vara uppmärksam på de anvisningar som meddelas. ”I händelse av att tveksamhet uppstår, exempelvis genom att en skylt är täckt med snö, ska föraren informera sig om vilken anvisning som meddelas genom vägmärket”, skrev domstolen. Om det är så snöigt att skyltar är övertäckta ska föraren också anpassa sin hastighet så att han ”iakttar en sådan försiktighet att han kan uppfatta förekomsten av snötäckta vägmärken som anger tätbebyggt område och sänkt hastighet”.

Att skyltarna inte varit läsliga eller överhuvudtaget inte gått att se fritog därför inte mannen från ansvar för fortkörningen, resonerade tingsrätten.

Göta hovrätt håller dock inte med utan väljer nu att frikänna mannen helt och alltså befria honom från böter.

Att skyltarna varit översnöade på grund av kraftigt snöfall föregående natt har inte motbevisats av åklagaren utan får godtas. Det har med andra ord inte varit möjligt att med hjälp av vägmärkena uppfatta vilken hastighetsbegränsning som gällde på platsen.

”Inte heller i övrigt visar utredningen att förhållandena på platsen varit sådana att det för en förare som inte var bekant med sträckan framgått eller borde ha framgått att det rörde sig om tättbebyggt område med förbud att föra fordon i högre hastighet än 50 kilometer i timmen”, fortsätter hovrätten.

Mannen har hållit den bashastighet om 70 kilometer i timmen som han senast fått upplysning om. Han kan under dessa förhållanden inte anses ha vare sig med uppsåt eller oaktsamhet ha överskridit hastighetsbegränsningen. Åtalet ogillas därför.

Comments
Share
e-Juristen

Leave a reply